We like to thank all guests for visiting us in the past years.  We hope to see you again in 2020. Conny & Ad & Team.               

Bljfbij  October 2013

Het einde van het seizoen is in zicht en we kunnen terugkijken op een goed seizoen 2013. Vanaf volgende week: 1 November is Conny’s alleen nog geopend met het restaurant vanaf: 16.00 uur. Wij blijven nog een 2 weken open. Hangt een beetje van de klandizie af.

De laatste hotelgasten vertrekken op 31 Oktober en dan worden de kamers, bar en zwembad gesloten. Het grootste deel van het personeel gaat met winterslaap en hopelijk krijgen we volgend jaar weer dezelfde bemanning. Dit seizoen hadden we een geweldig team en wij bedanken alle jongens voor hun inzet en lach.

Het restaurant draait nog door onder de bezielende leiding van Ismail en Nigel. De keuken wordt bemand door Chef Ahmet en 1 hulpje.

 

Het is momenteel nog warm in Side. Op 24 Oktober gaf de thermometer nog 44 graden aan in de zon. Extreem heet dus. Dat het ook anders kan zagen we 2 weken geleden. Het was toen zo koud dat je met een dikke trui de dag door moest.

 

In het nieuwe jaar staan enkele verbouwingen gepland. Zo zal de toiletgroep compleet worden vervangen en zullen de voorpuien van het restaurant en de bar worden vervangen. Eigenlijk moeten we daar nog niet aan denken, want eerst staat onze winterslaap op het programma. Heerlijk 3 maanden even niet.

We gaan naar Nederland in december en in januari gaan we ook nog even weg maar we weten nog niet waarheen.

 

Wij willen iedereen bedanken voor jullie bezoek aan Conny’s.

Dank voor jullie praatje, jullie lach.

Hopelijk to volgend jaar

 

The end of the season is in sight and we can look back on a good season  2013 . Starting next week : November 1 Conny's is only open with the restaurant starting at: 16:00. We will be open for around 2 weeks . Depends a bit on the customers .
The last guests depart on October 31 and then the rooms, bar and pool will be closed Most of the staff goes for a wintersleep and hopefully next year we get the same crew. This season we had a great team and we thank all the boys for their commitment and smile .
The restaurant runs in November under the inspiring leadership of Ismail and Nigel . The kitchen will be run by Chef Ahmet and one helper .

It is still hot in Side . On 24 October the thermometer gave another 44 degrees in the sun. Extremely hot. That it can be different , we saw two weeks ago . It was so cold that you had to wear a thick sweater by the day .

In the new year some renovations are planned . The toilets will be completely replaced and the slidingdoors in the restaurant and bar will be replaced. Actually, we must not think yet , because first our wintersleep is on the program. Lovely 3 months of nothing.
We go to the Netherlands in December and in January we go away but we do not know where.
We like to thank everyone for your visit to Conny's .
Thank you for your chat, your laugh .
Hopefully we see you next year again
                                                                        Conny & Ad & Team

stock-photo-book-now-button-isolated-d-i