We like to thank all guests for visiting us in the past years.  We hope to see you again in 2020. Conny & Ad & Team.               

                BLIJFBIJ  /  STAY-TUNED   April 2014

 

Conny's is weer open.

Na een maand verbouwen, schilderen en poetsen heeft Conny's weer de deuren geopend op 31 maart 2014.  We zijn er weer klaar voor om u te ontvangen. Gelukkig hebben we weer hetzelfde personeel, wat vooral voor ons (Conny & Ad) een stuk rust met zich meebrengt.  De reserveringen voor de kamers lopen goed en we hopen op een goed seizoen.

 

De herentoilet is compleet verbouwd en heeft automatische doorspoeling van urinoir en een automatische kraan. De Bar onder heeft een nieuwe pui gekregen en het sluiten van de deuren is nu een peuleschil in vergelijking met vroeger. Het restaurant heeft een nieuwe look gekregen door de gordijnen die er nu hangen.

In mei beginnen we met het entertainment programma. Dit jaar gaat de Barquiz weer zijn opwachting maken en de presentatie is weer in handen van Grant.

 

19 April is weer onze traditionele Paashazen-Avond.  Deze avond zien wij als een start van het nieuwe seizoen.

# 3-Gangen Menu voor 15,- Euro

# Bier voor de halve prijs

# Fles goede Wijn voor 15,- Euro

Tijdens deze avond hebben we goede LIVE BAND, hetgeen een gezellige avond zal worden.

 

Op Paaszondag en Paasmaandag serveren wij een uitgebreide Brunch

 

Op zondag 13 april was de "Paasviering" bij Helle, Sig and Michael. Ook Jan en Odni uit Noorwegen waren daar en het was wederom een 12 uur durende gezellige avond met lekker eten en drinken. Dit is nu de 6-e maal dat zij deze dag organiseren en we kijken al maanden uit naar deze dag.

Vanaf mei gaat het entertain-programma van start. We zijn er nog niet helemaal uit hoe we de dagen gaan invullen. We houden u op de hoogte.

 

Veel groeten weer vanuit een bewolkt Side (19 april 2014)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Conny & Ad & Team

 

 

Conny's is open again

After a month of remodeling , painting and polishing Conny's has again opened its doors on March 31, 2014 . We are ready for you to receive . Fortunately, we have again the same staff , which is especially for us ( Conny & Ad ) a piece of peace entails.The bookings for the rooms run well and we hope for a good season .

 

The men's room has been completely renovated and has automatic flushing urinal and an automatic valve . The Bar has a new facade under and closing the doors is now a piece of cake compared to before . The restaurant has been given a new look through the curtains that now hang .

 

In May we start with the entertainment program . This year the Bar-quiz again make its appearance and presentation is back in the hands of Grant .

 

April 19 is again our traditional Easter Bunnies - night .We see this evening as a start of the new season .

# 3 -course menu for 45 , - Turkish Lira

# Beer for half price

# Wine Bottle good for 45,- Turkish Lira

During this evening we have great LIVE BAND , which will be a pleasant evening .

 

On Sunday and Monday we have the EASTERBRUNCH

 

On Sunday, April 13th , the " Easter celebration " at Helle , Sig and Michael was. Jan and Odni from Norway were there and it was another 12 -hour pleasant evening with good food and drink . This is the 6 th time that they organize this day and we look forward to this day for months .

 

Many greetings again from a cloudy Side ( April 19, 2014 )                                                                                                                                                                                     Conny & Ad & Team

stock-photo-book-now-button-isolated-d-i